Hotline: +91 9547536995

Email: raghunathpur.ulb@gmail.com

Present Municipal Board
Ward No. Image Name Mobile No.
1 Shri Bhabesh Chatterjee

(Chairman)

9775717579
2 Smt. Sulekha Das 9547647339
3 Smt. Krishna Sinha 8972758895
4 Shri Madan Barat 9434060912
5 Shri Subhankar Kar 9932219553
6 Smt. Gita Bhakat 9002581355
7 Smt. Bela Bauri 7384952379
8 Shri Pradip Das 9932528810
9 Shri Manojit Karmakar 9851441428
10 Smt. Swasti Ganguly 9932320416
11 Shri Mritunjoy Chowdhury 8967848358
12 Shri Tarani Bauri

(Vice Chairman)

9635210235
13 Shri Sanjay Bauri 7602843457
Places to Visit

Joy Chandi Temple

Joy Chandi Pahar

Important Links